Fillo formimin profesional dhe punësim - Durchstarten in Ausbildung und Arbeit

Për të qene pjesë e jetës shoqërore dhe e tregut të punës janë gjuha, shkollimi dhe kualifikimi pjesë elementare. Refugjatëve të rinj më një leje qendrimi të kufizuar/ kohorë (Duldung) ose provizore (Gestattung) deri me tani u janë mundesuar mbështetje  të kufizuara. Prandaj mori iniciativen  ministria e punës, shëndetësis dhe çështjeve sociale dhe ministria e fëmijëve, familjes, refugjatëve dhe integrimit „Fillo formimin profesional dhe punësimin“. Me ane të kesaj iniciative perfitojne mbështetje ne veçanti refugjatët e moshes 18-27 vjeç edhe të rinj të tjere si psh.: Emigrantet e BE2 pa përfitime ekonomike, nepërmjet ofertes financuese për të nisur rrugën drejt një formimi profesional dhe punësimi.

 

Masat e Iniciativës kombetare „Fillo formimin profesional dhe punësimin“ ne qarkun e Warendorf.

Ne lidhje më kërkesen për Iniciativen kombëtare ka zhvilluar qendra integrative komunale një analizë të nevojave te mundëshme. Nepërmjet kesaj analizë u ndermoren masa të barabarta për qarkun e Warendorf qe tashme zbatohen ne bashkëpunim me partnerët kooperativ.

 

 

Kooperationspartner