Oferta e grupore për formim profesional ose pergatitje profesionale:

Adoleshente dhe të rinjtë e rritur, të cilet jetojnë prej pak vitesh ne Gjermani, shpeshhere nuk janë të informuar mbi sistemin arsimor gjerman. Meqenese deftesat ne të shumten e rasteve, janë të perfituara jashtë vendit, dhe perveç kësaj nuk është e mundur qe të përdoren informacione nga udhëzimet e meparshme shkollore. Prandaj pergatiten pjesëmarresit gjerësisht për një formim profesional ose profesion. Pikat kryesore permbajtese janë ndër të tjera: Analiza potenciale dhe percaktimi i aftësive, Trajnimi I aftësive, orientimi praktik mbi karrieren, vizita ne ndërmarrje, eksplorime ne fusha profesionale , përgatitja e dokumentave të aplikimit dhe sensibilizimi ndërkombëtare.

Grupi i synuar
Masa e ndërmarre ka për qellim të rinjtë e moshës 18-27 vjeç, me një leje qendrimi Duldung ose Gestattung.

Koha dhe vendndodhja
Orari i kursit vendoset në bashkëpunim më pjesëmarresit si edhe institucionin përkates ne Ahlen ose Warendorf. Kurse të reja, munden të startojn sipas nevojes spontanisht pergjate gjithë kohëzgjatjes se projektit.

 

Regjistrime dhe Pytje
Dariusz Barczuk
dariusz.barczuk@sbh-west.de 
Tel.: 0 2382 88 999 23

SBH West GmbH
Niederlassung Münsterland Ost
Lütkeweg 11
59229 Ahlen