Trajnimi shoqërues që kërkojnë trajnim, kursantë, kursantë të ardhshëm dhe punonjës të rinj.

Për një orientim të sukseshem profesional mund të jenë mbështetja dhe këshillat individuale shumë të dobishme. Trajnieri/ja i shoqëron pjesëmarresit vazhdimisht si person kontakti, për të permbushur kërkesat e punës ose trajnimit profesional.Me ane të trajnierit individual mund të të zbulohen dhe perpunohen problemet e mundshme ne kohë.

Trajnimet janë të fokusuar ndër të tjera kryesisht: shoqërim nepër takime, përgatitjen e dokumenteva, mundëson kontaktin dhe shoqërim me punëdhënësin/sen, heqjen e pengesave ne kompani, promovimin e motivimit, heqjen e bllodkadës e motivimit, pjesëmarrje dhe shoqërim  rregullisht ne oferta ndryshme të planifikuara nga iniciativa kombëtare, shqyrtimi ne aspekteve të ligjit të imigraciont.

Vendndodhjet e trajnimeve në qarkun e Warendorf

Takimet me trajnerët mund të zhvillohen individualisht, dhe jo detyrimisht ne zyrat përkatese institucionale. Qarku  Warendorf zotëron gjithsej 50 vende trajnimesh janë ndarë si më poshtë:

  • Ahlen: 20 vende- Partner bashkëpunimi Federata e punëtoreve Samariter(Arbeiter-Samariter-Bund) dhe Instituti arsimor Münster(Bildungsinstitut Münster 10 vende secili)
  • Beckum: 10 vende- Partner bashkëpunimi  Federata e punëtoreve Samariter (Arbeiter-Samariter-Bund)
  • Oelde : 10 vende- Partner bashkëpunimi  Federata e punëtoreve Samariter (arbeiter-Samariter-Bund)
  • Warendorf: 10 vende- Partner bashkëpunimi Instituti arsimor Münster (Bildungsinstitut Münster)

 

 

 

Standorte Ahlen, Beckum und Oelde

Coach für  Ahlen und Beckum
Svenja Lorenz
s.lorenz@asb-muenster.de
Tel.: 0160 928 701 00

Standort Ahlen 
„Haus der Talente“
Parkstraße 50                
59227 Ahlen 

Standort Beckum
PeViB
Nordstraße 5
59269 Beckum

Coach für Oelde
Kaniwar Majid
k.majid@asb-muenster.de  
Tel.: 0160 934 353 07

Standort Oelde
Rathaus
Ratsstiege 1
59302 Oelde

Standorte Ahlen und Warendorf

Coach für Ahlen und Warendorf
Katharina Hülsmann
huelsmann@bildungsinstitut.de 
Tel.: 0 2382 766 8009

Standort Ahlen
Bismarckstraße 10 
59229 Ahlen

Standort Warendorf
Südstraße 14
48231 Warendorf

Koordination
Kathrin Mühlenbäumer
muehlenbaeumer@bildungsinstitut.de
Tel.: 0 2382 766 8005