Oferte shoqeruese kursi gjuhësor

Oferte kursi gjuhësor ne fundjave dhe ne oret e mbremjes.Gjuha është celesi kryesore per një integrim te sukseshem. Ne menyre qe njeriu të këtë mundesi zhvillimi ne aspektin gjuhësore, është formimi profesional dhe mbeshtetja gjuhësore perkrah punës shumë vendimtare. Perveç zhvillimit gjuhësor ne pergjithesi, projekti fokusohet specifikisht ne mbeshtetjen gjuhësore profesionale.Mesimi zhvillohet i diferencuar sipas fushave perkatese individualisht ose ne grupe te vogla.

Grupi i synuar
Masa e ndërmarre ka për qellim të rinjte e moshës 18-27 vjeç, me një leje qendrimi Duldung ose Gestattung.

Orari dhe vendi
Mesimi zhvillohet ne menyre flexible ne vendin dhe kohen, duke ju pershtatur kerkesave dhe interesave të pjesemarrësve. Seancat mesimore mund zhvillohen nga institucionet perkatëse në Ahlen dhe në Warendorf psh: mesimi mund te zhvillohet ne shkollen profesionale ose ne qendren e punës. Kosto të mundshme udhëtimi brenda qarkut Warendorf mund të merren përsiper nga burimet e iniciatives kombëtare.

Regjistrime dhe pytje
Dariusz Barczuk
dariusz.barczuk@sbh-west.de 
Tel.: 0 2382 88 999 23

SBH West GmbH
Niederlassung Münsterland Ost
Lütkeweg 11
59229 Ahlen